اخبار

 • ویروس کرونا شکننده بودن انسانیت و ضعف بشر عصر حاضر را آشکار کرد

  دکتر هذیلی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت در سخنانی توجه اندیشمندان به ویروس کروناکه ده‌ها میلیون از مردم سراسر جهان را علی‌رغم داشتن گویش، فرهنگ، نژاد، دین و مذاهب گوناگون در اضطرار، ترس، نگرانی و شک و تردید قرار گرفته‌اند را مهم دانستند.

 • مقاومت باید پایه و اساس دعوت به صلح واقعی باشد

  دکتر علی ابوالخیر نویسنده و از اصحاب رسانه در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت از وحدت و اشتراک دیدگاه و نظرات مسلمانان سخن گفت وی تحقق بخشیدن به صلح عادلانه را در لزوم اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه ها در میان مسلمانان و مقاومت و مبارزه با دشمنان را پایه و اساس دعوت به صلح واقعی دانست.

 • شیخ مکی بر تروریزم به عنوان معضل بین المللی و نابودی انسان ها در جهان تاکید کرد

  دکتر شیخ مکی محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی و فرهنگی آمریکا در کنفرانس ائتلاف جهانی صلح و عدالت گفت: مردم جهان از وجود جنگ و بی عدالتی در رنج هستند. تروریزم امروز یک معضل بین المللی بوده که نابودی انسان ها را هدف قرار داده است.

   

کارگروه ها