مقاله ها

حجت الاسلام محمد سالار عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی  در یاداشتی به بهانه برگزاری همایش آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی شرایط کنونی جهان را فرصتی مناسب برای بحث «آپارتاید علمی» از دیدگاه اسلام بیان کرد.

حدود ده سال قبل مقام معظم رهبری در تبیین اقتدار علمی، روایتی را از امام علی علیه السلام به این مضمون نقل فرمودند: «العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صیل علیه». «علم اقتدار است. هر کس این قدرت را به چنگ آورد می تواند تحکم کند می تواند غلبه پیدا کند هر کسی این اقتدار را به دست نیاورد، صیل علیه بر او غلبه پیدا خواهد شد، دیگران بر او قهر و غلبه پیدا می کنند به او تحکم می کنند»

در خبرها بود که قرار است همایش «آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت و امنیت جهانی» در تاریخ 19 آبان از سوی مجمع جهانی صلح اسلامی در تهران برگزار شود. این قبیل اقدامات می تواند بتدریج مردم ایران بخصوص نخبگان و صاحبنظران را با ابعاد مختلف این موضوع و ارتباط آن با امنیت و صلح آشنا سازد. 

پیاده‌روی اربعین از جمله مراسم‌ و مناسک مذهبی و اجتماعی است که در یک دهه گذشته از سوی اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته و هرساله خیل عظیمی از جمعیت کشورمان در این مراسم  شرکت می‌کنند. این حرکت اجتماعی که عمدتاً با انگیزه‌ای مذهبی انجام می‌شود، می‌توان از زوایای مختلف جامعه‌شناختی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. امر سیاسی در جهان به امر اجتماعی تبدیل شده است

محسن پاک آیین از اعضای شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی در یادداشتی به مناسبت اربعین حسینی قدرت نرم مولفه ای دانست که با بکارگیری آن می توان بدون استفاده از قدرت سخت یا نیروی نظامی، به نتایج مطلوب رسید و اهداف موردنظر را محقق کرد.

دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در یادداشتی به مناسبت اربعین حسینی بر این نکته تاکید نمود که اگر جهان اسلام بتواند از زیرسلطه کاسبان نظام استکباری خارج شود، شاهد شکل‌گیری پیوندهای مستحکم وحدت میان ملت‌های اسلامی خواهیم بود.

محسن پاک آیین عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی  با اشاره به اینکه راهپیمایی اربعین به واسطه تقویت وحد اسلامی امری خلاف خواست نظام سلطه است، گفت: نقش مهم دیگر اربعین زمینه‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی است که آن هم با ایجاد و تقویت وحدت میان مسلمانان به مثابه یک پایه تمدن‌سازی انجام می‌شود.

اگر جوامع را به سه دسته جوامع سنتی، مدرن و فرامدرن تقسیم کنیم، درخواهیم یافت که عقلانیت در جامعه سنتی آنچنان که در دیگر جوامع حضور و بروز دارد، موضوعیت ندارد. ولی در جامعه مدرن، از آنجا که بحث حق، حقوق، قانون و... مطرح می‌شود، بیشتر مبتنی بر عقلانیت است. در جوامع فرامدرن هم «گفت‌وگو» و «مذاکره» شالوده اصلی صلح را تشکیل می‌دهد. چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی. به‌نظر می‌رسد که جز جدا نشدنی صلح «عقلانیت» است.

محسن پاک آیین عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی ، طی یادداشتی به مناسبت روز جهانی صلح نوشت: بنظر می‌رسد علیرغم حملات رسانه‌ای آمریکا و طالبان علیه یکدیگر، طرفین در مورد آینده افغانستان به توافق رسیده باشند. 

دکتر علی خندق آبادی عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی در یادداشتی به مناسبت روز جهانی صلح بر این نکته تاکیدنمود که از آن زمان که سازمان ملل متحد و زیر مجموعه های آن تحت عنوان برقراری صلح در دنیا تشکیل و شورای امنیت حافظ صلح جهانی شد، با مرور در عملکرد اعضای دائم آن شورا، داستان صلح جهانی به یک شوخی تلخ تبدیل شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها