نقش صلح در اقتصاد جهان

دولت ها و ملت های مختلف از گذشته های دور به دنبال بهبود وضعیت و شرایط خود در عرصه بین الملل بوده و هستند و پیوسته سعی داشتند که با ابزار و روشهای گوناگون بردیگر کشورها و ملت ها تاثیر بگذارند.
هانس مورگنتائو نظریه پرداز و استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی بر این عقیده بود که کشورها بیش ازهمه چیز به منافع خود(امنیت وبقاء) فکر می کنند و تمام مشارکت ها و نزاع ها بین آنها برهمین اساس استوار است.

بدست آوردن قدرت و افزایش آن هدف عمده دولت و ملت هاست.منافع ملی همان توسعه قدرت است، که در ابعاد اقتصادی، نظامی و فرهنگی نمود  می کند. در گذشته کشورهای قدرتمند بازور سرنیزه و اسلحه دیگر کشورها و ملت ها را مجاب به پیروی از خود و مورد استعمار و استثمار قرار می داده اند.

امروز دیگر آنها کار ساز نیستن بلکه قدرت مولفه های دیگری دارد مثل اقناع افکار عمومی  ، جوزف نای دانشمند و پژوهشگر سیاسی در مقاله ای تحت عنوان «قدرت نرم» در سال ۱۹۹۰ بر سایر منابع نوظهور قدرت برای موفقیت در عرصه نظام بین المللی تاکید دارد.  او قدرت را به دو شکل نرم و سخت تقسیم می کند.  قدرت سخت را به کاربردن زور و یا اهرم های اقتصادی (همین کاری که آمریکا با حربه تحریم در نظام بین الملل بکار می برد)  می دانست و در مقابل قدرت نرم را توانایی اقناع و جذب می داند. او فرهنگ و ایدئولوژی یک ملت و مطلوبیت آن در چشم ملل دیگر  را قدرت می داند.

امروزدیپلماسی عمومی ما با دیپلماسی های دیگری مانند دیپلماسی  رسانه ای ،دیپلماسی ورزشی، دیپلماسی هنری، تبادلات  نخبگان،خدمت رسانی و عصر دیجیتال روبروست که همگی جنبه های اقتصادی- فرهنگی  دارند. موضوع صلح در اقتصاد جهانی مسئله ای نیست که دنیای امروز با آن نامأنوس باشد. ما در قرنی زندگی می کنیم که به آن هزاره سوم یا قرن بیست و یکم اطلاق می شود.

گفتمان در قرن بیستم به سمتی پیش رفت که دانشمندان ، صاحبنظران و نویسندگان آنرا جهانی شدن می نامیدند و عقیده براین داشتند که  این قرن ، جهانی یک پارچه و دارای بازاری جهانی و فرهنگی یکدست خواهیم داشت.

متاسفانه ما در همان قرن شاهد جنگ جهانی دوم، جنگ منطقه ای یوگسلاوی در بخش غربی بالکان ،جنگ بوسنی و هرزگوین و  همچنین جنگهای مشابه ای را که همگی موضوع فرهنگی ( نژادپرستی و نسل کشی) داشتند پشت سر گذاشتیم.  و هم اکنون جهان در ماتم یک مصیبت بزرگ دیگر در منطقه آسیای شرقی یعنی میانمار قرار گرفته است.

صلح در برابر جنگ می آید همانطور که عشق در برابر نفرت. کره زمین از تکه های بهم چسبیده تشکیل شده  چنانچه یکی از تکه های آن دچار آسیب شود دیگر نقاط  آن هم احساس آرامش و آسایش ندارد.اگر امروز اروپایی را می بینید که بدنبال همگرایی ؛ وحدت ویکپارچگی است برای این است که در وستفالیا به جنگهای سی ساله پایان داده ، قرارداد صلح  و احترام  به کشورها و مرزهای ملی و انسانها گذاشته شده است.

جهانیان می دانند که تنها در سایه صلح و آرامش می توانند زندگی مرفه ای را داشته باشند. عصر حاضر ،عصر ارتباطات و اطلاعات نامیده شده است و همین موضوع باعث هوشیاری و اطلاع بشریت از وضعیت موجود  گردیده است.

امروزه هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند در سایه آرامش و آسایش بسر می برد وقتی که انسانهای دیگر در فقر و جنگ هستند. اقتصاد پویا در سایه آرامش و آسایش بدست می آید .ما در منطقه ای زندگی می کنیم که به آن خاورمیانه می گویند با توجه به  اینکه منطقه ای استراتژیک است. همیشه دچار نا آرامی و ناملایماتی بوده که خود خواسته نبوده و نیست. بدلیل وجود منابع غنی و ذخایر

فراوان و انرژی همیشه در برابر تاخت و تاز کشورهای فرا منطقه ای بوده است و آنها توسعه و پیشرفت خود را در گروی نا آرامی آن می دانند.کشورهایی که حقوق بشر را سرلوحه خود قرار داده اما هیچگاه بفکر آرامش انسان‌های منطقه بعنوان بشر نبوده اند،منطقه ای که  امروز در جنگهای  خونین قرار گرفته است.غرب و کشورهای صنعتی نان خود را در خون خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان فرو می برند، تا اقتصادی پایدار داشته باشند. امروز جنگ باعث قدرت نیست و جهان و کشورهای استعماری و استثماری باید بدانند فقط در سایه صلح می توانند زندگی کنند، همانطوریکه حضور آمریکا در عراق و افغانستان باعث دوستداشتن این کشور توسط مردم نمی تواند باشد. با جنگ و سرنیزه  نمی توان بر قلب ها حکومت کرد.  به امید اقتصادی پویا و صلحی پایدار برای تمامی انسانها در کره زمین.

 

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید