دکتر حسن هاني زاده : ايران در سازمان ملل ثابت کرد کشوري منطقي و داراي اعتدال سياسي است

ايران در سازمان ملل ثابت کرد کشوري منطقي و داراي اعتدال سياسي است خبرگزاري آريا-هيات ايراني با ده ها هيات به صورت مستمر ديدار داشتند که نشان مي دهد ايران تاثير سياسي خود را بر منطقه و جهان باقي گذاشته است که يک موفقيت سياسي بسيار مهمي بود که مي تواند جزئي از دستاوردهاي سفر رئيس جمهور به نيويورک باشد.
دکتر حسن هاني زاده  تحليلگر مسائل بين الملل در تحليل خود از دستاورهاي سفر دکتر روحاني به نيويورک گفت:در جريان هفتادو سومين نشست دوره اي مجمع عمومي سازمان ملل دو رويکرد کاملا متفاوت در اين نشست رخ داد. نخست سخنراني سخيف و غيرمنطقي رئيس جمهور آمريکا دونالد ترامپ بود که با تمسخر جامعه جهاني مواجه شد و بيشترين تاکيد رئيس جمهور آمريکا در سخنراني خود بر دستاوردهاي داخلي و همچنين خطر ايران معطوف بود. فراز اول سخنراني دونالد ترامپ بر دستاوردهاي داخلي متمرکز بود که بيشتر مصرف داخلي دارد و با هدف کسب آراي مردم آمريکا به نفع حزب جمهوريخواه در انتخابات مياندوره اي کنگره آمريکا صورت گرفت. تمام حاضران در نشست متوجه شدند رئيس جمهور آمريکا تلاش مي کند با بزرگنمايي دستاوردهاي دولت خود آرا بيشتري به سمت حزب جمهوريخواه جلب کند و به نوعي به مردم آمريکا دلگرم دهد که دونالد ترامپ در حوزه اقتصادي موفق بوده است. بخش دوم سخنراني ترامپ بر موضوع ايران متمرکز بود که رئيس جمهور آمريکا به شدت ايران و ساير کشورهاي مستقل و نهادهاي بين المللي را مورد حمله قرار دهد و اين نشان مي دهد شخصيت دونالد ترامپ برگرفته از ادبيات کابويي آمريکا است که شيوه هاي تهاجمي را همواره مد نظر دارند. دونالد ترامپ ثابت کرد با تمام جهان حتي اتحاديه اروپا که متحد آمريکا محسوب مي شود و با نهادهاي زيرمجموعه سازمان ملل مشکل دارد و لذا سخنراني دونالد ترامپ نتوانست جامعه جهاني را قانع کند. در مقابل سخنراني رئيس جمهور ايران کاملا معقول و منطقي بود و توانست افکار عمومي را قانع کند. ايران ثابت کرد کشوري منطقي و داراي اعتدال سياسي است و هزينه بسيار سنگيني براي امنيت جهاني پرداخت کرده است. تقابل ايران با گروه هاي تروريستي در سوريه  وعراق به نفع جامعه جهاني بود که ايران به تنهايي با پرداخت هزينه هاي انساني و مالي سنگين توانست امنيت جهان را تامين کند در حالي که جامعه جهاني و آمريکا و کشورهاي غربي با کمک مالي عربستان در شکل گيري گروه هاي تروريستي منطقه نقش دارند. لذا دستاورد نشست مجمع عمومي سازمان ملل که ايران حضور فعالي داشت يک دستاورد بسيار مهمي در حوزه سياسي واقتصادي است چون ديدار وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران با وزراي خارجي کشورهاي فرانسه انگليس آلمان روسيه و چين که معروف به 1+4 هستند دستاورد مهي به دنبال داشت وآن شکل گيري يک اقدام مشترک تجاري و مالي ميان ايران و اتحاديه اروپا است که فضاي جديدي در تعاملات اقتصادي و تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا به دور از فشارها و تحريم هاي آمريکا ايجاد مي کند.اين تعامل يک فضاي جديدي ايجاد خواهد کرد که مي تواند آمريکا را به انزوا بکشاند و تحريم هاي آمريکا را خنثي کند.
وي در ادامه افزود:رئيس جمهور آمريکا در سازمان ملل با شکست سياسي سنگيني مواجه شد و براي نخستين که شايد در طول تاريخ آمريکا کمتر سابقه داشته باشد تمام سران کشورهاي جهان حاضر در تالار سازمان ملل به سخنان رئيس جمهور آمريکا مي خندند و اين سخنراني را مورد استهزا قرار مي دهند. لذا دونالد ترامپ يک شومن شکست خورده و يک دلقکي است که تنها حاضران را در نشست مجمع عمومي به خنده وا داشت. همچنين بنيامين نتانياهو  با ارائه عکسي ادعا کرد که يک مکان توليد سلاح هسته اي در تهران است که بعد مشخص شد عده اي نتانياهو را سرکار گذاشتند و اين عکس مربوط به يک کارخانه قاليشويي است و هيچ ارتباطي با مسائل هسته اي ندارد و شايد عده اي با اين عکس خواستند نتانياهو را ضايع کنند و اورا مورد تمسخر قرار دهند.
دکتر هاني زاده در پايان گفت:مسئله حاشيه اي در نشست سازمان ملل اين بود که در اين نشست اقبال زيادي از سوي هيات ها و کشورهاي زيادي براي ديدار با رئيس جمهور  و وزير خارجه ايران شکل گرفت و هيات ايراني با ده ها هيات به صورت مستمر ديدار داشتند که نشان مي دهد ايران تاثير سياسي خود را بر منطقه و جهان باقي گذاشته است که يک موفقيت سياسي بسيار مهمي بود که مي تواند جزئي از دستاوردهاي سفر رئيس جمهور به نيويورک باشد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید