دیدگاه مجمع

مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  (به صورت مجازی) با جمعی از مراکز دانشگاهی و علمی  برگزارمی کند.

مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  (به صورت مجازی) با جمعی از مراکز دانشگاهی و علمی  برگزارمی کند.

دکتر مارلون(محقق و پژوهشگر سیاسی و فرهنگی)در کنفرانس اتئلاف جهانی برای صلح و عدالت  بر تبیین معنوی صلح و اینکه چگونه می توان صلح را برقرار کرد تاکید نمود.

دکتر  نازنین کریم محقق و پژوهشگر مسایل فرهنگی و اجتماعی) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت :صلح و عدالت حق خدادای است اما در جهان شاهد قساوت و ظلم و نابرابری و تبعیض  هستیم.

دکتر خالد محمد سید(فعالان سیاسی و ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و نماینده پارلمان این کشور) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت به معرفی نظام های مبتنی بر انجام، نهادینه سازی و نیز ایجاد یک گفتمان روشمند جدید برای خلق یک فرصت صلح جهانی عادلانه پرداخت.

سید محمد بوکرت(محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی و فرهنگی)در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت  ،استقرار صلح و عدالت را در تمامی ادیان در جهان مساله بسیار مهمی خواند.

 

جاوید منتظران کارشناسی ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر در حوزه مباحث حقوقی سیاسی و بین المللی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر تحریم های آمریکا علیه ایران که نقض صلح و عدالت جهانی است اشاره کرد.

دکتر ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف (رئیس مرکز دفاع از حقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر روزنامه دیرلرو) درراستای کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت  مصاحبه اختصاصی ترتیب داده شده که به متن مصاحبه به شرح ذیل می باشد.

دکترعلی خندق آبادی ازاعضای شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر ابزارهای رسانه ای که در دست قدرتمندان باعث بی عدالتی در جهان شده تاکید کرد.

دکتر آرمین تریبِیل (رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی از آلمان ) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر ضرورت گفتگو به عنوان ابزاری برای تقویت و ثبات صلح در جهان تاکید کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در دیدگاه مجمع