دیدگاه مجمع

هشتمین مجمع صلح جهانی با حضور صاحب نظران و اندیشمندانی 100 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در پکن آغاز به کار کرد.

دکتر عباسی معاون وزیر دادگستری در نشست حقوق بشر آمریکائی تروریسم و تحریم گفت: تحریم از جمله ابزاری است که موسسین سازمان ملل آنرا بعنوان ابزاری برای اصلاح تعاملات بین کشور‌های مطرح کرده، حال چه می‌شود که بزرگترین قدرت‌ها از این تحریم‌ها بابت فشار و نقض حق اصلی سایرین استفاده می‌کنند.

دکتر پاک آیین معاون بین الملل موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی بیان کرد: امروزه 22 کشور در دنیا به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریم آمریکا هستند. آمریکا ناقض حقوق بشر است چرا که به نظام داخلی کشورها دخالت می کند.

دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی تاکید کرد: آمریکایی‌ها در جایی که حقوق بشر با منافع آنها در تضاد باشد به خود اجازه می‌دهند که به آن توجه نکنند و در حالی کشورهای دنیا را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند که خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا هستند.

قائم مقام پیشین وزیر امور خارجه تاکید کرد: تحریم یک ابزار نهادینه شده در سیاست خارجی آمریکا است. تحریم‌ها کمتر از جنگ، ناقض حقوق انسان‌ها نیست.

 دبیر کل مجمع جهانی صلح با اشاره به سکوت آمریکا در قبال جنایت عربستان سعودی در یمن گفت: حقوق بشر آمریکایی خریدنی است.

نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی ، تروریسم و تحریم به همت مجمع جهانی صلح اسلامی در باغ موزه دفاع مقدس آغاز به کار کرد.

 

مجمع جهانی صلح اسلامی محورهای نشست تخصصی «حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم» را اعلام کرد.

در راستای برگزاری نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم، دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی بر حفظ صلح و امنیت جهانی تاکید نمود .

 

در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز12 تیرماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است؛از اینرو «مجمع جهانی صلح اسلامی» در نظر دارد نشست علمی و تخصصی را با عنوان «حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم» برگزار نماید.

صفحه‌ها

اشتراک در دیدگاه مجمع