شصت و نهمین سالروز جنایت و ماهیت ضد انسانی رژیم صهیونیستی

 امروز 9 آوریل 2017 مصادف است با شصت و نهمین سالروز کشتار دیر یاسین از سوی دو گروه صهیونیستی «ارگون» و «اشترن»، که در آن شمار زیادی از اهالی این روستا به طرز غیرانسانی کشته شدند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه فلسطینیان ادامه می دهد.

روستای 'دیر یاسین' روستایی در بلندی‌های مشرف به بیت المقدس واقع شده بود که بر اساس اعلام منابع فلسطینی، در این حمله حدود 250 تا 360 فلسطینی توسط صهیونیست ها به شهادت رسیدند و این در حالی است که ساکنان این روستا اعم از کودکان و مردان و زنان که مجبور به ترک این روستا شده بودند با یورش نظامیان صهیونیست به سوی آنان، هدف آتش قرار گرفتند و قربانی این جنایت ضد انسانی شدند.
دو گروه صهیونیستی «ارگون» و «اشترن» در بامداد 9 آوریل 1948 با تجهیزات نظامی وارد این روستا شده و به خانه های فلسطینیان حمله کردند و دست به کشتار بی رحمانه و غیرانسانی اهالی این روستا زدند و برگ سیاه دیگری در کارنامه ننگین رژیم صهیونیستی ثبت کردند.
در این جنایت تاریخی، نظامیان صهیونیست همچنین به خانه های ساکنان روستا یورش بردند و علاوه بر آسیب رساندن به حریم خصوصی آنان، اموال روستاییان را به غارت بردند.
در حالی که 'مناخیم بگین' نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در دیر یاسین یکی از سیاه ترین فجایع بشری را به نام خود ثبت کرد، نظامیان صهیونیست این کشتار بی رحمانه و غیرانسانی را در همان نزدیکی جشن گرفتند و از این اقدام خود اظهار خوشحالی کردند.
از سوی دیگر، دشمن صهیونیستی در پاسخ مقاومت و مبارزه دلاورانه فلسطینیان تحت محاصره، این جنایت ناجوانمردانه را مرتکب شد و یکی از اهداف اصلی این جنایت ایجاد رعب و وحشت میان فلسطینیان و واداشتن آنان به ترک خانه و کاشانه خود و ایجاد تنش و ناآرامی در فلسطین اشغالی عنوان شده است.
این در حالی است که جنایت صبرا و شتیلا، کشتارهای دیر یاسین و طنطوره و جنایت اردوگاه جنین، بعدها هم جنایت های اشغالگران در غزه و دیگر مناطق فلسطین نشین، نشان از ماهیت ضد انسانی رژیم صهیونیستی و پایبند نبودن به قوانین و موازین بین المللی از سوی این رژیم دارد.
ضرورت توجه به اینگونه جنایات انجام گرفته از سوی نظامیان صهیونیستی در حالی است که این رژیم با انجام اینگونه اقدامات ضد حقوق بشری و غیرقانونی و نقض حقوق مصرح فلسطینیان نمی تواند فریاد رسای انتفاضه در فلسطین را خاموش سازد و جنبش مقدس مردم فلسطین به راه خود برای اعاده حقوق مذهبی، اجتماعی و سیاسی خود ادامه می دهند.
تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در ضدیت با منافع ملت های منطقه در حالی است که تمامی این جنایت ها در سکوت کامل محافل خبری غربی - آمریکایی رخ داده و کشورهای مدعی حقوق بشر هیچگونه اقدام عملی در محکومیت این جنایات انجام نداده و نمی دهند.
حقیقت آن است که جریان درس آموز به خوبی نشان داده که جنایت علیه انسانیت و ریختن خون انسان های بی گناه، فراموش شدنی نیست و تبعات این جنایات، دیر یا زود، دامن عاملان و مسببان آن را خواهد گرفت. امروز 9 آوریل 2017 مصادف است با شصت و نهمین سالروز کشتار دیر یاسین از سوی دو گروه صهیونیستی «ارگون» و «اشترن»، که در آن شمار زیادی از اهالی این روستا به طرز غیرانسانی کشته شدند و این در حالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود علیه فلسطینیان ادامه می دهد.
 

روستای 'دیر یاسین' روستایی در بلندی‌های مشرف به بیت المقدس واقع شده بود که بر اساس اعلام منابع فلسطینی، در این حمله حدود 250 تا 360 فلسطینی توسط صهیونیست ها به شهادت رسیدند و این در حالی است که ساکنان این روستا اعم از کودکان و مردان و زنان که مجبور به ترک این روستا شده بودند با یورش نظامیان صهیونیست به سوی آنان، هدف آتش قرار گرفتند و قربانی این جنایت ضد انسانی شدند.
دو گروه صهیونیستی «ارگون» و «اشترن» در بامداد 9 آوریل 1948 با تجهیزات نظامی وارد این روستا شده و به خانه های فلسطینیان حمله کردند و دست به کشتار بی رحمانه و غیرانسانی اهالی این روستا زدند و برگ سیاه دیگری در کارنامه ننگین رژیم صهیونیستی ثبت کردند.
در این جنایت تاریخی، نظامیان صهیونیست همچنین به خانه های ساکنان روستا یورش بردند و علاوه بر آسیب رساندن به حریم خصوصی آنان، اموال روستاییان را به غارت بردند.
در حالی که 'مناخیم بگین' نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در دیر یاسین یکی از سیاه ترین فجایع بشری را به نام خود ثبت کرد، نظامیان صهیونیست این کشتار بی رحمانه و غیرانسانی را در همان نزدیکی جشن گرفتند و از این اقدام خود اظهار خوشحالی کردند.
از سوی دیگر، دشمن صهیونیستی در پاسخ مقاومت و مبارزه دلاورانه فلسطینیان تحت محاصره، این جنایت ناجوانمردانه را مرتکب شد و یکی از اهداف اصلی این جنایت ایجاد رعب و وحشت میان فلسطینیان و واداشتن آنان به ترک خانه و کاشانه خود و ایجاد تنش و ناآرامی در فلسطین اشغالی عنوان شده است.
این در حالی است که جنایت صبرا و شتیلا، کشتارهای دیر یاسین و طنطوره و جنایت اردوگاه جنین، بعدها هم جنایت های اشغالگران در غزه و دیگر مناطق فلسطین نشین، نشان از ماهیت ضد انسانی رژیم صهیونیستی و پایبند نبودن به قوانین و موازین بین المللی از سوی این رژیم دارد.
ضرورت توجه به اینگونه جنایات انجام گرفته از سوی نظامیان صهیونیستی در حالی است که این رژیم با انجام اینگونه اقدامات ضد حقوق بشری و غیرقانونی و نقض حقوق مصرح فلسطینیان نمی تواند فریاد رسای انتفاضه در فلسطین را خاموش سازد و جنبش مقدس مردم فلسطین به راه خود برای اعاده حقوق مذهبی، اجتماعی و سیاسی خود ادامه می دهند.
تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در ضدیت با منافع ملت های منطقه در حالی است که تمامی این جنایت ها در سکوت کامل محافل خبری غربی - آمریکایی رخ داده و کشورهای مدعی حقوق بشر هیچگونه اقدام عملی در محکومیت این جنایات انجام نداده و نمی دهند.
حقیقت آن است که جریان درس آموز به خوبی نشان داده که جنایت علیه انسانیت و ریختن خون انسان های بی گناه، فراموش شدنی نیست و تبعات این جنایات، دیر یا زود، دامن عاملان و مسببان آن را خواهد گرفت.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید