ضرورت تشکیل جلسه سازمان ها و مدافعان حقوق بشر در خصوص حمله امریکا به سوریه

مجمع جهانی صلح اسلامی از همۀ سازمان هایی بین المللی و مدافع حقوق بشر  می خواهدهر چه سریع تر در خصوص حمله موشکی امریکا به سوریه تشکیل جلسه داده و این گونه اقدامات را محکوم نمایند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید