چهاردهمین همایش ملی حقوق شهروندی و حقوق کودک برگزار شد

چهاردهمین همایش ملی “حقوق شهروندی و حقوق کودک” به کوشش وزارت دادگستری، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل و دانشگاه خوارزمی و با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران و مجمع جهانی صلح اسلامی  برگزار شد. 

محورهای این همایش که امروز 17 مهرماه  در دانشگاه خوارزمی، برگزار شد، درباره کودکان و حق بر صلح و آموزش، عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، حمایت قانونی از کودکان کار و خیابان و تراوایی حقوق شهروندی و حقوق کودک بود.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید