برگزاری نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم در تهران

در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز12 تیرماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است؛از اینرو «مجمع جهانی صلح اسلامی» در نظر دارد نشست علمی و تخصصی را با عنوان «حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم» برگزار نماید.

این نشست با همکاری «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»، «مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی» و برخی نخبگان و دستگاهها، با هدف بررسی و نقد مفهومی گفتمان حقوق بشر امریکایی ، اقدامات و آسیب های آن در جهان در روز چهارشنبه 12 تیرماه در سالن قصر شیرین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید