حقوق بشر آمریکایی مظهر جنگ، تروریسم، آپارتاید، تحریم و نفس های فرو خفته فلوید

دکتر عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در جمع اعضای کمیته جوانان مجمع گفت: حقوق بشر، آمریکا یک ظاهر فریبنده، اما باطنی زشت دارد؛ ویژگی‌های این حقوق بشر نمادین باید امروز مورد توجه قرار گیرد. آمریکایی‌ها همواره به عنوان مدعی حقوق بشر در دنیا عمل می‌کنند. استثنا گرایی آمریکایی‌ها نسبت به حقوق بشر از جمله ویژگی‌های زشت آن‌ها که در برخی مواقع مثل قضیه اخیر و در رفتار نژادپرستانه پلیس آمریکا به خوبی آشکار شد.
وی اظهار داشت: در مقابل این خوی ضد انسانی آیین و فرهنگ سلام در بین مسلمانان و به ویژه مردم ایران نشان از بشردوستی و عدالت خواهی و صلح‌  در جهان است.اصل اخوت و برادری مسلمانان یک اصل جهانی است و معرفی این فرهنگ می تواند تبلیغات دشمنان علیه ما را نقش بر آب کند.
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی اضافه کرد: آمریکایی‌ها در جایی که حقوق بشر با منافع آنها در تضاد باشد، به خود اجازه می‌دهند که به آن توجه نکنند این در حالی است که کشورهای دنیا را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و خود بزرگترین نقض کننده حقوق بشر در دنیا هستند و اشاره کرد که شعارهای فریبنده آمریکا حتی در داخل آمریکا نیز رنگ باخته است. ایشان در خصوص بیانیه حقوق بشر گفتند: بیانیه حقوق بشر موضوعی است که سال‌هاست مورد دغدغه و توجه انسان‌ها بوده است؛ جامعه ایرانی همواره این بیانیه را قبول داشته، با وجود اینکه این بیانیه کامل نیست، چراکه تنوع فرهنگی جوامع مختلف در آن لحاظ نشده است، اما آنهم مورد بی توجهی است.
دکتر عامری تصریح کرد: یکی از گونه‌شناسی‌های حقوق بشر، «حقوق بشر آمریکایی» است که مقام معظم رهبری با تاکید بر نام‌گذاری هفته دوم تیرماه به عنوان روز افشای حقوق بشر آمریکایی، بر افشاگری جنایات آمریکایی‌ها تاکید کردند تا این گونه‌شناسی حقوق‌بشر آمریکایی مورد توجه جهان قرار گیرد.
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی تصریح کرد: اتهام‌زنی به شرق از ویژگی دیگر این گونه حقوق بشر است تا آن‌ها را از مواضع‌شان عقب بزنند و در این زمینه برخی از کشور‌های اسلامی متهم به نقض حقوق بشر می شوند، درحالی که آمریکایی‌ها به لحاظ داخلی، خودشان بیشترین نقض حقوق بشر را دارند و این همه اعتراض در روزهای گذشته به روشنی گویای وضعیت حقوق بشر در داخل آمریکا است.
عامری تاکید کرد: ما نیازمند جلساتی برای شناخت این گونه از حقوق بشر هستیم؛ چراکه حقوق بشر تعریف مشخصی در مجامع مختلف ندارد. اگر بخواهیم به نمونه‌های این نوع حقوق بشر اشاره کنیم، می‌توان به مصادیق فراوانی اشاره کرد که  از آن جمله پا گذاشتن آمریکایی‌ها از روز اول بر روی جنازه‌های مردم بومی آمریکا است.
دبیر کل مجمع در پایان گفت: مورد هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ما در خلیج فارس که ۱۲ تیر ۱۳۶۷ توسط آمریکایی‌ها رخ داد، یکی از بزرگ‌ترین فجایع بین‌المللی است که به خاطر کم‌کاری های ما، امروز در نشانه گاه بین‌الملل وجود ندارد و در واقع این مساله می توانست به عنوان یک پرونده جدی در مجامع جهانی علیه آمریکا مطرح شود که متاسفانه اقدامات حقوقی کارآمد در مورد آن صورت نگرفته است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید