داود عامری : علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق بهره‌مندی از آن را به صورت عادلانه دارند

دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی در افتتاحیه دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت امنیت و سلامت جهانی ضمن تشکراز اندیشمندان شرکت کننده درکنفرانس گفت:علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق استفاده عادلانه از آن را دارند.
دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در آغاز برگزاری کنفرانس علمی صلح، عدالت و امنیت و سلامت جهانی صلح و عدالت را یکی از آرمان های بزرگ بشری دانسته که ساختارها و قوانین وضع شده بشر در جهت تحقق آن با موفقیت همراه نبوده است.
وی پنج عامل را در چرایی عدم موفقیت بشر در نهادینه سازی صلح و عدالت بر شمردند.
۱- نبود تعاریف دقیق و مورد اتقان کارشناسان و نخبگان جهان در حوزه صلح و عدالت
۲- بی توجهی به نقش عدالت در ساخت صلح و پایداری آن
۳- بی توجهی به مسئولیت‌ها و نقش نخبگان و سازمان های مردم نهاد درنهادینه
صلح و عدالت درجهان
۴- نبود نگاه همه‌جانبه به صلح و عدالت
۵- ضعف در تحلیل وآسیب شناسی اقدامات ،دانست
ایشان در ادامه به یکی از مفاهیم مهمی که در نگاه همه جانبه به صلح و عدالت مغفول مانده یعنی موضوع عدالت علمی که در توسعه جوامع و بهره مندی عادلانه از فرصت‌ها در جهان بسیار مهم و اساسی است اشاره نمودند.
وی ضمن بیان این مطلب که علم دستاورد همگانی و متعلق به همه اقوام و ملت‌هاست و همگان حق بهره‌مندی از آن را به صورت عادلانه دارند بر مسئله چالش برانگیز جهان معاصر یعنی تبعیض علمی( آپارتاید علمی) تاکید نموده و سرمایه‌گذاران، شرکت‌های چند ملیتی و بعضی از قدرت‌ها و دولت‌ها را که برای تحمیل اراده خود بر ملت‌ها و دولت‌ها از توزیع عادلانه خودداری کرده و امکان بهره مندی را به همه نمی دهند مورد اشاره قرار دادند.
ایشان در ادامه به نمونه تحریم‌های علمی و فناوری اعمال شده در حوزه‌های انرژی هسته‌ای دارویی تعاملات علمی در دانشگاهها و مراکز علمی که نسبت به بعضی کشورها و ملت‌ها اعمال شده به خصوص در جریان شیوع بیماری کرونا اشاره نمودند.
وی برگزاری کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی را به عنوان آغازگر راهی برای تبیین و ترویج این موضوع دانسته که مطالبه جدی آن در جهان معاصر پیش نیازی برای رسیدن به صلح عادلانه است.
دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی در پایان، این کنفرانس را که به مناسبت "روز علم در خدمت صلح و توسعه" برگزار شد را  آغازی بر این حرکت همه جانبه دانستند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید