معاون امور بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) :شرط اصلی پروژه های اقتصادی جاده ابریشم، صلح و امنیت است

دکتر روح الله بیات معاون امور بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در کنفرانس آپارتاید علمی صلح عدالت و امنیت و سلامت جهانی گفت:یک رابطه مستقیم بین صلح و امنیت و تجارت و اقتصاد وجود دارد .
وی ادامه داد :جاده ابریشم جدید با فراهم آوردن فرصت های جدید همکاری و حرکت های دائمی بین المللی بر پایه صلح و امنیت است.بحث های زیادی در مورد اقتصاد در جاده ابریشم وجود دارد برای نمونه بحث «یک جاده یک خلاقیت» که در سال ۲۰۱۳ به وسیله چین مطرح گردید.
بیات افزود:بر اساس تاریخ و قضیه جاده ابریشم و ملل و مردمانی که در راستای جاده ابریشم زندگی می کنند وقتی ما در مورد حیات دوباره این جاده صحبت می‌کنیم به این معنا است که تمامی ملل و اقوامی که در راستای این جاده زندگی می‌کنند را دعوت به گفتگو و تعامل کنیم تا زندگی سعادتمند و شرایط بهتری برای زندگی داشته باشند.

وی ادامه داد :پروژه « یک جاده یک خلاقیت»  بسیار خوب است ولی با همکاری بین کشورها و البته بدون تامین منافع ملی کشورها ما نمی توانیم جاده ابریشم خوبی برای اقتصاد و تجارت داشته باشیم  ولی چگونه می توانیم به این مهم دست پیدا کنیم با درک ذات طبیعت فرهنگو در مقوله سیاست کشورها با داشتن نوعی همگرایی و هماهنگ کردن روش ها و با به رسمیت شناختن فرهنگ این کشورها و بدون اینها ما نمی توانیم ایمان داشته باشیم که جاده ابریشم می تواند دوباره در آینده به وجود آید.
همچنین وی اشاره کرد:  در آینده نظم جهانی بر اساس نقش و اقتصاد چین یا دیگر کشورهای شرقی تغییر خواهد کرد. با داشتن یک نوع ارتباط دائم بین کشورها و همچنین یک جاده ابریشم قوی به نظر می‌رسد که ملت‌ها نیاز دارند باید هم گفت‌وگو داشته باشند و کشورها می توانند با راه حل های صلح آمیز مشکلات خود را با همسایگانشان مرتفع سازند.
وی در پایان خاطر نشان کرد که کشورهای دیگر باید حق ایران در زمینه تجارت و منافع تجاری را به رسمیت بشناسند. ایران منابع طبیعی بسیاری در اختیار دارد در زمینه تکنولوژی و بسیاری از امور دیگر بسیار قوی است. ایران حق خود می‌داند که سیاست و منافع خود را دنبال کند.  با به رسمیت شناختن حقوق دیگران ما می توانیم زندگی و جهانی بهتر داشته باشیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید