سفیر ایران در صنعاء: به سخنان آمریکا خوشبین نیستیم

سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعاءدر توئیتی با بیان اینکه به سخنان آمریکا خوشبین نیستیم، نوشت: مطمئناً دولت جدید سیاستی متفاوت ازدول گذشته دارد و آن تحمیل حضور مستقیم سیاسی و نظامی دریمن است. سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «حسن ایرلو» سفیر جمهوری اسلامی ایران در صنعاء در پی اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در توئیتی نوشت: آمریکا شیطان بزرگ است. ما نسبت به سخنان آنها خوشبین نیستیم.وی افزود: مطمئناً دولت جدید سیاستی متفاوت از دول گذشته دارد و آن تحمیل حضور مستقیم سیاسی و نظامی در یمن است، همانطور که در عراق و سوریه اتفاق افتاد.
‏ایرلو خاطرنشان کرد: باید به خدا و مردم یمن امیدوار بود،که مقاومت و صبر تاریخی داشتند و آن تا پیروزی نهایی ادامه دارد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید