همیاران صلح

مجمع جهانی صلح اسلامی برای پیشبرد گفتمان صلح عادلانه در جامعه جهانی از فعالان و حامیان صلح در ایران و جهان برای تبیین این گفتمان عضو می پذیرد. همیاران صلح بازوی توانمند مجمع جهانی صلح اسلامی برای رسیدن به این هدف مقدس خواهند بود.