صلح، عدالت و عوامل بازدارنده آن در دنیای معاصر / سید عبدالمجید میردامادی و آندریاس بشته

مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحیکتاب حاضر، مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحی است که موضوع «صلح، عدالت و عوامل بازدارنده‌ی آن در دنیای معاصر» را بررسیده‌اند. سابقه گفت‌وگوهای دینی ایرانی- اتریشی هم اینک از یک دهه فراتر رفته و آرام آرام به گفتمانی نهادینه در حوزه دینی درآمده است. این گفت‌وگوی دینی با رویکردی اساسی به مقوله صلح از ناحیه‌ی مسیحیت کاتولیک و نگاهی عمیق به مقوله عدالت از ناحیه اندیشمندان اسلامی آغاز شد و در یک هم‌اندیشی مقدماتی بر این نکته اتفاق نظر شد که آنچه می‌تواند بستر مناسب یک صلح پایدار باشد، چیزی جز عدالت نیست. صلح بدون عدالت شاید بتواند اندک زمانی حتی با تسامح و تساهل از ناحیه اطراف دعوا محترم شناخته شود، ولی هیچ گاه نمی‌تواند بدون بستری استوار، پایدار برجای بماند. آنچه اندیشمندان مسلمان و مسیحی طی چندین گفت‌وگوی اسلام – مسیحی در پی آن بودند، بررسی و مطالعه چگونگی نزدیکی صلح و عدالت در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی بود. حتی آنان کوشیدند جایگاه و نقش گفت‌وگوی بین ادیان را در این روند بیشتر ترسیم کنند و به دیگران اعلام کنند چگونه هم‌اندیشی دینی می‌تواند به تأمین عدالت و صلحی پایدار در جهان کمک کند. آنان در ادامه گفت‌وگوی خود در اسفند 1381 بر آن شدند که بیندیشند چه عواملی موجب تقویت و یا تهدیدی بر روند این تأمین خواهد بود و آنچه هم‌اینک به آن می‌پردازند، چیزی جز مطالعه همین تهدید نخواهد بود. مقالات ارائه شده در این کتاب عبارتند از: تقویت فرهنگ صلح؛ پیش‌شرط جلوگیری و حل تعارض / نسرین مصفا، صلح و عدالت در بستر دینی / محمدرضا بهشتی، حقوق بشر، اقلیت و اکثریت / سیدمصطفی محقق‌داماد، گفت‌وگوی تمدن‌ها و صلح جهانی / عباس منوچهری، صلح و عدالت / سید محمّد خامنه‌ای، سایه بلند تاریخ جنگ و آشتی در روابط مسلمانان و مسیحیان / اینگبورگ گابریل، دعوی سیاست و اقتصاد برای ایجاد صلح و عدالت / ‌هانس پیشلر، آیا صلح بدون حل مسئله اقلیت‌ها ممکن است؟/ عادل تئودور خوری، با شاخه زیتون یا شمشیر؟ گرایش به درگیری در بینش‌های توحیدی / گوتفرید فانوی، جهانی شدن و دادرسی جزائی بین‌المللی / گرهارد لوف و ریچارد پوتس، درگیری‌های جهانی، پایمالی حقوق و سلطه جهان‌شمول قانون / اشتفان‌هامر، منزلت و موانع عدالت / علی اکبر رشاد.

نویسنده: نوع:
Book
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید