فلسطین صلح می خواهد نه آپارتاید / جیمی کارتر

ایالات متحده - روابط خارجی - خاورمیانه - خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1993 - صلح - اعراب فلسطین - سیاست و حکومت - 1973-1993م. - اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م. - اسرائیل - سیاست و حکومت - 1973-1953 م.

نویسنده: نوع:
Book
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید