گزارش فیلیپ آلستون گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در مورد فقر شدید در آمریکا

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در موضوع فقر شدید از ۱ تا ۱۵ دسامبر و طبق قطعنامه ۳۵/۱۹ از ایالات متحده آمریکا بازدید کرد. هدف از این سفر، ‌ بررسی این مسأله بود که سیاست‌های دولت تا چه میزان با تعهدات حقوق بشریِ آن در این زمینه همخوان است و اینکه پیشنهادهای سازنده‌ای به دولت و سایر نهادهای دخیل، داده شود.

نویسنده: نوع:
Gazette
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید