بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت حادثۀ تروریستی هفتم تیرماه

مجمع جهانی صلح اسلامی در بیانیه ای به مناسبت سالروز هفتم تیر ، این روز را  از وقايع معنادار و ماندگاري دانست كه همواره مي‌تواند رسوايي مدعيان حقوق بشر و تهي بودن شعار گروه ها و دولت های وابسته به نظام سلطه در مبارزه دروغين با تروريسم را در معرض ديد جهانيان قرار دهد.

در هفتم تير ماه 1360 ایران شاهد فاجعه هولناك و غم انگيز شهادت جمعی از دولتمردان و نخبگان انقلابی خود بود که توسط گروه های تروریستی و حامیان آنها صورت گرفت.  
ترديدي نيست كه قدرت‌هاي زورگو و سلطه گر دست‌يابي به اهداف و اميال استكباري خود را در هر شکلی و حتی در سايه حمايت از اعمال مجرمانه و جنايت‌آميز جستجو مي‌كنند. رد پای آنها در جاي جاي عالم و در مهندسي و ارتكاب حوادث و جنايت مختلفی عليه بشريت و ملت‌هاي آزاده و حق طلب بر جاي مانده است.
از سوی دیگر، نظام سلطه که داعیه مبارزه با تروریسم دارد، نه تنها به تعقیب و محاکمه عاملان این جنایت علیه بشریت کمک ننموده، بلکه با پناه دادن به گروه های تروریستی و حمایت از آنها، اصول اولیه حمایت از حقوق قربانیان تروریسم را نیز نادیده گرفته است.
مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است، یادآوری و انجام اقدامات مختلف درباره حوادثی همچون هفتم تیرماه، سند رسوایی مدعیان حقوق بشر به شمار می رود و نشان می دهد كه سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری چگونه در برابر حوادث تروریستی سکوت اختیار کرده اند. تردیدی نیست بازخوانی اینگونه حوادث، زمینه ساز هوشمندی و بیداری جامعه جهانی و آگاهی ملت ها در برابر تروریسم و دولت های حامی آنها را فراهم خواهد آورد.
بدون شک، صلح و امنیت جهانی در صورتی قابل تحقق است که نظام بین‏المللی با آسیب شناسی صحیح و دقیق  و تحلیل رفتار بعضی دولت ها، علاوه بر الزامی نمودن حذف تروریسم و حذف راهبرد تروریسم دولتی، زمینه های اتخاذ تدابیر و رفتارهای صادقانه نسبت به نفی و منع حمایت از گروههای تروریستی را سرلوحه هنجارهای بین‏المللی مبارزه با تروریسم قرار دهد.
به نظر ما، مادامی که این آسیب جدی صلح و عدالت جهانی پابرجا بماند، و مادامی که نظام سلطه از تروریسم به عنوان ابزاری برای حذف فیزیکی، روانی و اعتباری نخبگان و دولتمردان ملت های مستقل استفاده نماید، وقوع مواردی مشابه هفتم تیر در افصی نقاط جهان دور از انتظار نخواهد بود.
بنابراین بسیار مهم است که نخبگان و سازمان های مردم نهاد و بین المللی با محکوم کردن اقدامات تروریستی در سراسر جهان، به آسیب شناسی تروریسم و ضرورت مقابله با این پدیده شوم بپردازند.
در پایان، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اعلام می کنیم؛ این فاجعه و حوادثی مانند سقوط هواپیمای مسافری ایران توسط دولت امریکا در 12 تیرماه، همواره مي‌تواند چهرۀ واقعی مدعيان حقوق بشر و و دولت های وابسته به نظام سلطه در مبارزه دروغين با تروريسم را به جهانيان نشان دهد.
مجمع جهانی صلح اسلامی
تیرماه 1398

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید