بیانیه پایانی نشست «حقوق بشر آمریکایی، تروریسم و تحریم »

مفهوم حقوق بشر همواره از جانب قدرت های بزرگ به طور استثناگرایانه و یکجانبه تفسیر و بصورت ابزاری استفاده می‌گردد. همه شواهد و مدارک در ارتباط با حقوق بشر آمریکایی حاکی از آن است که این کشور با اقدامات ضد بشری خود نشان داده است که به هیچ یک از تعهدات بین المللی در قبال حقوق بشر پایبند نیست.
استادان، صاحبنظران، کارشناسان و حاضرین در این نشست علمی و تخصصی که با عنوان «حقوق بشر آمریکایی، تروریسم و تحریم » به همت «مجمع جهانی صلح اسلامی» و «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» برگزار شد، ضمن بررسی مفهومی حقوق بشر و مصادیق آن از جمله تحریم و تروریسم و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران بیانیه ای به شرح زیر منتشر و مورد زیر را مورد تأکید قرار دادند:
1-علیرغم ایجاد سازمان¬های بین المللی و کنوانسیون¬های مختلف حقوقی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز تعریفی جامعی از حقوق بشر و مصادیق آن در جهان فراگیر نشده است. همین امر باعث یکجانبه¬گرایی و تفسیر به رأی قدرت¬های بزرگ برای پیشبرد منافع مادی آنها شده است. بنابراین ایجاد جهانی امن، توأم با صلح عادلانه و رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی نیاز به تعریفی صحیح از این مفاهیم دارد.
2-حوادث و رخدادهای مختلف بین المللی حاکی از آن است که سازمان های مدافع حقوق بشر و نهادهای امنیت بخش در جهان، هنوز تحت سلطه قدرت های بزرگ قرار دارند و با این شیوه هرگز نمی توان به صلح، امنیت، عدالت و رعایت حقوق بشر در جهان دست یافت
3- امروزه سازمان های بین المللی ابزار مناسب برای الزام قدرت های بزرگ به رعایت مصادیق حقوق بشر را در اختیار نداشته و حق یا توان استفاده از آن را ندارند. بنابراین تأکید می شود، مادامیکه قوانین مناسب و الزام آور برای انجام تعهدات تمام کشورها به قوانین و حقوق بین الملل وجود نداشته باشد، دستیابی به رعایت حقوق بشر در جهان امکان پذیر نخواهد شد.
4-اقدامات مختلف غیرقانونی و مخالف عرف، قوانین و حقوق بین الملل که توسط دولت آمریکا در سراسر جهان انجام می شود از جمله خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت امریکا از معاهده بین المللی برجام و انجام تحریم های ظالمانه علیه مردم عادی و شهروندان ایران، نمونه¬هایی از نقض آشکار حقوق بشر است که توسط این کشور انجام می شود و لازم است جامعه جهانی نسبت به اینگونه اقدامات حساس بوده و ضمن محکوم کردن آن، واکنش های لازم را انجام دهند.
5- به اذعان همه انسان¬های آزادی خواه و سازمان های مدافع حقوق بشر، فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در 12 تیرماه، نمونه ای آشکار از نقض حقوق بشر است که توسط دولتمردان امریکا صورت گرفته است. بنابراین لازم است که ضمن عذرخواهی دولت آمریکا از ملت ایران، با انجام اقدامات مناسب توسط نخبگان، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های دولتی ملی و بین المللی، این نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین الملل آمریکا همواره زنده نگه داشته شود تا بتوان اینگونه موارد را تبدیل به اسناد الزام¬آور بین-المللی نمود.
در پایان، حاضرین در نشست از همه صاحبنظران و نخبگان و سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق بشر تقاضا می کنند با برگزاری جلسات هم اندیشی و نشست های نخبگی به نقض حقوق بشر در دنیا و پدیده تروریسم حساس بوده و جامعه جهانی را نسبت به این موضوع نیز حساس نمایند تا آرامش به جهان پر تلاطم امروز باز گردد.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید