بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت 12 تیرماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی

12 تیرماه یادآور تراژدی بزرگ انسانی است که ایالات متحده علیه مردم ایران انجام داده است. در این روز، سقوط هواپیمایی مسافربری ایران که یک تراژدی انسانی و تخلف آشکار از معاهدات بین المللی است، به دستور مستقیم دولتمردان آمریکا صورت گرفت.
مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است، آمریکا که داعیه حقوق بشری و نبرد علیه تروریسم در جهان را دارد، خود یکی از ناقضین  بزرگ حقوق بشر و حامی تروریسم محسوب می¬شود. مواردی همچون نژادپرستی علیه سیاه پوستان، انتشار اسناد شکنجه¬های سازمان اطلاعاتی سیا، جاسوسی¬های وسیع از دولت ها و مقامات سایر کشورها، اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی غذایی و دارویی علیه کشورهای مختلف، حمایت گسترده از رژیم صهیونیستی محاصره غزه، حمایت از گروهک تروریستی داعش که فجیع ترین جنایات علیه بشریت و کشتار زنان، کودکان وغیرنظامیان را در سوریه و عراق مرتکب می شوند، از جمله موارد نقض گسترده حقوق بشر و حمایت از تروریسم توسط آمریکا می باشد.
بنابراین مجمع جهانی صلح اسلامی تأکید می¬کند که مفهوم حقوق بشر همواره از جانب قدرت های بزرگ به طور استثناگرایانه و یکجانبه تفسیر و بصورت ابزاری علیه سایر کشورها استفاده می‌گردد. از این رو:
1 - اقدامات جنایت آمیز آمریکا در داخل علیه انسانیت، با برداشتن نقاب از چهره مدعیان امروزی حقوق بشر، نشان از ناکارآمدی سازمان ها و نمادهای حقوق بشری ساخته غرب دارد. بنابراین افزایش اعتبار، وجهۀ جهانی و اعتماد به سازمان های بین المللی نیازمند بازنگری در اقدامات این سازمان ها است.
2 -ضروری است که سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان¬های مردم نهاد فعال در این زمینه، با بررسی دقیق و موشکافانه اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری آمریکا علیه کشورهای مختلف و اقدامات این کشور علیه شهروندان آن، به بررسی و پیگیری آن در مجامع بین الملل و افکار عمومی بپردازند.
3 – مجمع جهانی صلح اسلامی از همه انسان های آزاده و نخبگان و آزادی خواهان جهان می خواهد در راستای افشا کردن موارد نقض حقوق بشر توسط دولتمردان آمریکا و دعیان دروغین حقوق بشر، به پا خیزند و با آگاه کردن جامعۀ جهانی تا احقاق حقوق حقۀ همه انسان ها فارغ از نژاد، قومیت و مذهب با هر چه در توان دارند، تلاش نمایند.
4 -از نخبگان و اندیشمندان ایرانی تقاضا می شود با اقدامات خود تلاش کنند فضای فکری و ذهنی ابعاد حادثه سقوط هواپیمای مسافری و اقدامت ضد انسانی دولتمردان آمریکا علیه ملت ایران را  تبیین کرده و همچنان زنده نگه دارند و در حین حال به طرح موضوع و پیگیری از طریق سازمان های قانونی بین المللی که روزنه امیدی برآنان است اقدام نمایند.
مجمع جهانی صلح اسلامی
12 تیرماه 1399

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید