بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در محکومیت اظهارات رئیس جمهور فرانسه در حمایت از توهین به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص)

اساس فعالیت پیامبران دینی و آموزه های همۀ ادیان الهی در راستای تحقق صلح، عدالت و همزیستی مسالمت آمیز پایه گذاری شده است. از این رو توهین و اهانت به هر شخص حقیقی یا حقوقی و همچنین توهین به مقدسات، فرهنگ ها و باورهای اعتقادی و الهی مردم که زمینه های ناامنی و تقابل جمعیت های بشری را موجب می شود؛ همواره مزموم و ناپسند بوده و هیچ انسان آزادی خواه و آزاد اندیش توهین و اهانت به ساحت های فرهنگی و اعتقادی دیگران را نمی پذیرد.
با این وجود شاهدیم که هر از گاهی افراد، گروه ها و بعضاً دولت¬های غربی به دلایل سیاسی و با هدف تفرقه افکنی میان ادیان، ملت ها و فرهنگ ها و بهره برداری های سیاسی تلاش های شکست خورده ای در اهانت به قومیت، فرهنگ، نژاد و اعتقادات دینی و الهی برخی ملت ها انجام داده و یا از آن حمایت می کنند. بدون شک اینگونه اقدامات ناقض آزادی بیان و تهدید کننده زندگی مسالمت آمیز انسانی است.
در همین رابطه و پس از و تبعیض های اقتصادی و اجتماعی در فرانسه که اعتراضات آن بیش از یکسال ادامه دارد و توهین نژادی علیه سیاهان در آمریکا؛ سناریوی اسلام ستیزی غرب که امروز از جانب رئیس جمهور یک کشور مدعی آزادی و با سردمداری صهیونیسم جهانی صورت گرفت، وارد مرحله جدیدی از نقشه استعمار و دستاویزی تازه برای غارت جهان اسلام و سرپوش گذاشتن به مسائل مختلف داخلی در کشورهای غربی شده است.
مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن دعوت همگان به احترام به ارزش های انسانی و اعتقادات معنوی همه ملت ها و جوامع؛ این اقدام رئیس جمهور فرانسه را بشدت محکوم کرده و انتظار دارد هر چه سریعتر از این اقدام عقب نشینی کرده و موجبات رفع آزردگی بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان را فراهم سازد.
این مجمع ضمن دعوت از رهبران دینی برای محکومیت این اقدام رئیس جمهور فرانسه، انتظار دارد:
- نخبگان، آزاداندیشان، سازمان های مردم نهاد اینگونه اقدامات را که به بهانه آزادی بیان صورت می گیرد و خود مهمترین ناقض آزادی و بر هم زننده صلح و امنیت جهانی است را به شدت محکوم کرده و با اقدامات قانونی و انسانی خود زمینه های پیشگیری از بروز چنین اقدامات غیر فرهنگی ضدانسانی و ضد حقوق بشری را فراهم آورند.
- نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر که در آرمان های خود احترام به حقوق بشر، فرهنگ ها و ادیان الهی را ترسیم کرده اند، با جدیت در برابر اینگونه اقدامات موهن واکنش مناسب نشان داده و با استفاده از مکانیسم های حقوقی بین المللی در جهت جلوگیری از اینگونه اقدامات که صلح، عدالت و امنیت جهانی را به مخاطره می اندازد تلاش کنند.
بدون شک این اهانت و اقدامات مشابه ضمن آنکه وجدان های بیدار و دل هر انسان آزادی خواه را به درد می آورد، ضمن آنکه بر میزان ارادت اردتمندان و علاقه مندان پیامبرگامی اسلامی می افزاید، موجبات بیداری و وحدت هر چه بیشتر مسلمانان را فراهم می آورد.
مجمع جهانی صلح اسلامی
آبان ماه 1399

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید