صلح درون

برای بسیاری از ما زندگی روزمره می تواند شلوغ ، استرس زا و گاهی اوقات پرخاشگر و حتی زمینه بیماری های روحی و اجتماعی باشد. دستیابی به آرامش درونی راهی برای کمک به آرامش و آرامش در زندگی شماست...

در این بخش و بخش های آتی به چندراهکار عملی در زندگی روزمره اشاره خواهد شد که به افزایش صلح درون در ابعاد مختلف به شما کمک خواهد ک

مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح، اولین کنفرانس بین المللی زن، صلح و ایثار تحت عنوان سمپوزیوم صلح درون با حضور اندیشمندان و نخبگان برتر دانشگاهی در عرصه صلح را در فرهنگ سرای امام (ره) با حمایت جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار برگزار کرد.

اشتراک در صلح درون