گوانتانامو

اجاره اجباری و غیرقانونی جزیره گوانتانامو که در حاکمیت دولت کوبا قرار داشته و بخشی از تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود و فعالیت زندان مخوف گوانتانامو و آزار و شکنجه زندانیان، مصداق بارزی از نقض مقررات و موازین بین‌المللی و بویژه حقوق بشر است.

نمایندگان بیش از 10 تشکل حقوق بشری روز جمعه با حضور در برابر کاخ سفید، از رئیس‌جمهور آمریکا خواستند به وعده‌های خود پایبند بوده و روند تعطیلی زندان «گوانتانامو» را تسریع کند.

اشتراک در گوانتانامو